formalności ślub z obcokrajowcem Formalności

Ślub z obcokrajowcem zawierany w Polsce

Coraz więcej i częściej podróżujemy po świecie, więc ślub z obcokrajowcem jest czymś normalnym i naturalnym. Małżeństwo takie jest możliwe, ale niestety trzeba się trochę więcej natrudzić przy formalnościach ślubnych. Trzeba poświęcić na nie więcej czasu i mięć trochę większe pokłady cierpliwości.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego na ślub z obcokrajowcem

Osoba pochodzenia polskiego:

  • dowód osobisty (więcej o formalnościach poczytasz tutaj)

Osoba obcego pochodzenia:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport)
  • zaświadczenie wydane przez organ właściwy dla kraju pochodzenia cudzoziemca potwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego (takie zaświadczenie może wystawić również ambasada w Polsce) lub prawomocne postanowienie sądu rodzinnego w Polsce o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego zaświadczenia

Jeśli obcokrajowiec nie mówi płynnie po polsku, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego w USC. Powinien być obecny podczas składania kompletu potrzebnych dokumentów oraz do zawarcia przysięgi małżeńskiej.

Jeśli obcokrajowiec przebywa za granicą i nie może przyjechać do Polski, wszelkie formalności urzędowe załatwia w konsulacie w swoim kraju.

Formalności zw. ze ślubem w kościele katolickim są takie, jak w sytuacji, gdy obie strony mają polskie pochodzenie. Należy jednak ustalić szczegóły z kancelarią parafialną dotyczące m.in. języka mszy, przysięgi małżeńskiej oraz zaświadczenia o otrzymaniu chrztu i bierzmowania przez cudzoziemca.

Zobacz także

Komentarze